Receptbelagda potenspiller

När potensen sviker eller är nedsatt kan det kännas skönt att ta till lite hjälp. Receptbelagda potenshöjande medel är främst riktade mot besvär som erektionsproblem, men kan till en viss grad användas mot för tidig utlösning då de minskar prestationsångest och den stress som för vissa leder till för tidig utlösning.

Levitra

Markandsintro

2003

Bolag

Bayer

Innehåll

vardenafil

Formulering

Tablett

Verkar efter

30-60 min

Effekten håller

ca 5 tim

Värt att veta

-Levitra har i test visat färre och mildare biverkninga än övriga potensmediciner

Styrkor

5mg

10mg

  20mg

Prisexempel

 20mg/ 12 tab 2489 kr

Läkarbesök, frakt & medicin ingår 

Cialis once a day

Markandsintro

2009

Bolag

Eli Lilly

Innehåll

tadalafil

Formulering

Tablett

Verkar efter

20-40 min

Effekten håller

ca 18 tim

Värt att veta

Daglig dos med Cialis underlättar även besvär för män med godartad prostataförstoring

Styrkor

2,5mg

5mg 

 

Prisexempel

5mg/ 28 tab 1599 kr

Läkarbesök, frakt & medicin ingår 


Daglig dos

Viagra

Markandsintro

1998

Bolag

Pfizer

Innehåll

sildenafil

Formulering

Tablett

Verkar efter

30-60 min

Effekten håller

ca 5 tim

Värt att veta

Världens mest prövade potensmedel, ca 100 miljoner män sägs ha använt Viagra

Styrkor

25mg

50mg

  100mg

Prisexempel

100mg/ 12 tab 2679 kr

Läkarbesök, frakt & medicin ingår 

Spedra

Markandsintro

2014

Bolag

Menarini

Innehåll

avanafil

Formulering

Tablett

Verkar efter

15-30 min

Effekten håller

ca 5 tim

Värt att veta

Levitra verkar sanbbare än andra potensmedel, redan inom 15 min kan effekt märkas av

Styrkor

50mg

100mg

200mg

Prisexempel

100mg/ 8 tab 2449 kr

Läkarbesök, frakt & medicin ingår 

Snabb

Cialis

Markandsintro

2003

Bolag

Eli Lilly

Innehåll

tadalafil

Formulering

Tablett

Verkar efter

20-40 min

Effekten håller

ca 18 tim

Värt att veta

Effekten mer lånvarig än övriga potensmedel. Ca 10 miljoner män sägs ha använt Cialis

Styrkor

10mg

20mg 

Prisexempel

20mg/ 12 tab 2489 kr

Läkarbesök, frakt & medicin ingår   

Lång effekt

 
Hur fungerar de
En stor del av alla potenshöjande piller som är receptbelagda kan sorteras in en grupp ämnen som kallas för fosfodiesterashämmare. Tre vanliga preparat är:
Cianlis, Viagra och Spedra.

Det finns förstås fler preparat på marknaden. Eftersom det finns många olika varianter på potenshöjande läkemedel kan de fungera lite olika.

En översiktlig bild av hur de fungerar är att de påverkar muskulatur och blodkärl och underlättar för att få en hård och stabil erektion vid sexuell upphetsning.

Den kanske mest använda aktiva substansen är slidenafil som bland annat finns i Viagra. En lite förenklad förklaring på hur substansen verkar är att blodkärlen vidgas så att blodet kan flöda in när mannen blir sexuellt stimulerad. Detta i sin tur underlättar för att erektion ska uppstå.

Även de aktiva substanserna i Levitra och Cialis fungerar på ett likartat sätt som Sildenafil. Det aktiva ämnet i Levitra kallas för vardenafil ,ämnet blockerar en typ av enzymer som kallas för PDE-5. När PDE-5 blockeras hjälper det vävnaden i penis att slappna av. Detta ökar blodflödet och hjälper till att åstadkomma en hård erektion. Cialis åstakommer ett ökat blodflöde och en hård erektion genom att hämma ett av kroppens enzym som kallas för fosfodiesteras typ 5. Den aktiva substansen i Cialis kallas för tadalafil.

Effekt och användning
Potenshöjande läkemedel är mycket effektiva för att åtgärda erektionsproblem och anses generellt sett inte vara farliga men det finns lite saker att tänka över innan de används. För de första är de utformade för att användas mot måttliga till svåra erektionsproblem, så effekten kan vara mycket stark för män som inte lider av impotensproblematik.

Potenshöjande preparat inte bör inte användas om du har hjärt eller kärlsjukdomar eller lågt blodtryck, detta är förenat med hälsorisker. Specifika preparat kan ha ytterligare begränsningar som att de inte bör användas tillsammans med vissa läkemedel eller om det föreligger besvär med njurarna.

Hur länge effekten av läkemedlen håller i sig samt hur långt innan samlag man bör ta dem varierar beroende på vilket preparat som används. Det är vanligt att man ska ta preparaten från 30 minuter till någon timme mer innan samlag och effekten kan hålla från fem till sex timmar och uppåt. Det preparat som håller längst kan effekten hålla i sig i upp till 18 timmar (Cialis).

Hjälper kroppen och psyket
Förutom att fysiskt underlätta för att få erektion upplever många som använder potenspiller även en psykisk effekt. Eftersom det inte finns mindre skäl att vara orolig eller tvivla på sin potens leder det till minskad eller ingen oro att för den sexuella prestationen. Detta kan öka självförtroendet såväl som att samlaget blir mer njutbart.

Potensmedel mot för tidig utlösning
Potensmedel kan användas för att behandla prematur ejakulation. Det är en alternativ angreppsvinkel som inte behandlar fenomenet tidig utlösning utan att genom att ta bort rädsla för att komma för tidigt samt reducerar tvivel på den sexuella förmågan. En ständig oro för att komma allt för tidigt i ett samlag förvärrar ofta problemen.
Om oron försvinner minskas försvinner ofta problem med för tidig utlösning. Det kan även hända att prematur ejakulation uppträder i samband med potensproblem eller är en konsekvens av dem. Om potensproblemen åtgärdas även besvär med att komma för tidigt.