För tidig utlösning

För tidig utlösning eller prematur ejakulation kan definieras på många olika sätt. Vad som är för tidig utlösning kan vara subjektivt. Många män önskar de hade en större kontroll över hur kan hålla i ett samlag innan sädestömning inträffar.

Problemet kan förvärras av att många män har en snedvriden bild av hur länge de kan hålla i ett samlag. Det är vanligt att överskatta förmågan och förväntningarna är upptrissade, detta gör att man kan känna sig extra misslyckad när utlösningen kommer tidigare än förväntat. En uppskattning är att för en majoritet av alla män kommer utlösning mellan två till fjorton minuter efter att ett samlag har påbörjats.

Det går att komma åtgärda besvären med ett par metoder som läkemedel, övningar som start-stopp tekniken samt terapi för att nämna ett par exempel. Läkemedel som Priligy är säkra och har kliniskt bevisad effekt mot för tidig utlösning, och ger hjälp även mot svårare besvär. Priligy kan fås utskrivet via nätapotek efter en onlinekonsultation med läkare.

Hur definieras prematur ejakulation
En vanlig definition som används inom vården är att utlösningen ska komma inom en till två minuter efter att samlaget har påbörjats eller redan innan samlaget börjar. Ett tillägg till definitionen är att det är mycket svårt eller omöjligt att kontrollera sädestömningen.

Ett mindre precist sätt att definiera är att utlösningen kommer innan båda eller den andra partnern är nöjd. Detta sätt att se på tidig utlösning är mer diffust och kan bli väldigt subjektivt.

Ett tredje sätt att se på fenomenet är att utlösning kommer innan man själv är nöjd och man känner att man inte kan kontrollera den.

Bristande kontroll en viktig faktor
Oavsett definition är brist på kontroll över utlösningen är en central faktor i problem med att komma för tidigt. Utlösningen är en reaktion på sexuell stimulering så hur snabbt den kommer kan variera mellan olika personer.

Det variera hur mycket kontroll man har över ejakulationen. Vissa reagerar långsamt på simulationen eller har lärt sig att kontrollera impulserna och därför kommer utlösningen senare. Andra reagerar naturligt snabbare på sexuell stimulans och utlösningen kommer tidigare.

När för tidig utlösning blir ett återkommande problem är det ofta kopplat till bristen på kontroll. Det är kanske den jobbigaste aspekten eftersom känslan att oavsett hur mycket man anstränger sig inte ger någon effekt kan vara mycket tärande och ge upphov till oro och stress.

Hur vanligt är det
För tidig utlösning eller prematur ejakulation är ett relativt vanligt problem. Hur vanligt det är beror på vilken typ av definition som används, men är ansett som det vanligaste skälet till sexuell dysfunktion hos män.

Om man talar om prematur ejakulation som en sexuell dysfunktion där mannen har minimal eller ingen kontroll på utlösningen som inträffar direkt i samband med samlag eller inom en-två minuter samt att det rör sig om ett varaktigt problem som pågår i minst sex månader lider ungefär 5-6 % av alla män av problemet. Problemet kan uppträda i alla åldersgrupper och är inte mer vanligt i vissa åldrar. Andra uppskattningar visar att mellan 5 till 10 % av alla män lider av problemet.

Tillfälliga problem med prematur ejakulation som under kortare perioder eller enstaka gånger är betydligt vanligare, en uppskattning är att upp till 40 % av alla män mellan 18 till 73 drabbas.

Vanliga orsaker
Prematur ejakulation kan orsakas av fysiska, medicinska samt psykiska orsaker. Det är inte helt känt vad orsakar besvären. Vidare är inte alltid orsakerna fysiska fel eller medicinska orsaker, utan det finns ofta mentala orsaker med i bakgrunden till problematiken. Det troligaste är att i de flesta fall föreligger det några medicinska skäl till för tidig utlösning utan är till största delen orsakat av psykiska faktorer. Det är troligtvis även vanligt att både psykiska och fysiska eller medicinska skäl bakom.

Fysiska och medicinska orsaker
Besvär med prematur ejakulation kan vara orsakat av en rad olika skäl som kan kopplas till kroppsliga eller medicinska fenomen.

  • Ett känsligt ollon som snabbt reagerar på stimulans. Vissa män har känsligare ollon som svarar mycket snabbt på sexuell stimulans och därför få tidig utlösning
  • Ovanligt stor sexuell upphetsning. Man kan enstaka gånger eller under längre perioder bli mer sexuellt upphetsade än normalt och detta kan bidra till att utlösningen kommer tidigare än normalt
  • Båda ovanstående skäl är sällan kopplade till sjukdomar eller problem i kroppen.Ett överkänsligt ollon tros vara den vanligaste anledningen till långvariga besvär med prematur ejakulation
  • Ålder kan spela viss roll. Ett känsligt ollon och hög sexuell upphetsning ger relativt ofta upphov till tidig utlösning hos tonåringar och unga män, men i de flesta fall växer män ifrån detta i samband att de blir äldre
  • Alla män växer inte alltid dessa problem och även äldre män kan drabbas
  • Sjukdomar som exempelvis prostatabesvär eller problem med urinvägar kan ge upphov till prematur ejakulation. Om sjukdomen behandlas försvinner problemen med tidig utlösning. Rubbningar och besvär med sköldkörteln kan vara en bidragande orsak till tidig sädesuttömning. Begynnande eller pågående erektionsproblem tros kunna påverka att utlösningen kan komma tidigare

Vid långvariga eller livslånga besvär med tidig sädesuttömning finns det ofta en genetisk faktor som är en potentiell orsak. Brister och obalanser i kroppen kan ha ett visst samband med problem. Brist på serotonin kan kopplas samman med prematur ejakulation. Depressioner och långvarigt alkoholmissbruk för med sig låga halter av serotonin och kan för med sig frekventa problem med för tidig sädesuttömning.

Mentala orsaker
De kanske vanligaste orsakerna till för tidig utlösning kommer från mentala eller psykiska orsaker. Det kan handla om allt från prestationsångest, nervositet, lågt självförtroende eller självkänsla, stress till bristande attraktion eller missnöje i relationen till sin partner. Problem med för tidig sädesuttömning vara en produkt av mentala låsningar, depressioner eller andra psykiska åkommor som ofta kräver terapi eller annan behandling hos psykolog för att komma till rätta med.

Prestationsångest är ett av de vanligare skälen. För de flesta grundas detta på en rädsla för att komma för tidigt och eller är orolig för att inte kunna tillfredsställa sin partner. Detta kan ofta förvärras om det kombineras med väldigt höga eller orealistiska förväntningar. Prestationsångest kan skapa spänning och nervositet i kroppen och påskynda utlösningen. Det är vanligt att känna ångest eller oro för sin sexuella prestation när man träffar en ny partner, speciellt om det har funnits tidigare problem att tillfredsställa andra partners sexuellt.

Prematur ejakulation kan även ge upphov till psykiska problem. Man kan känna skam samt känna sig otillräcklig. Många som lider av besvären börjar även tvivla på sin sexuella förmåga.

Självförtroendet kan sänkas eller självkänsla kan sjunka, många känner en gnagande oro att för komma för tidigt i samband med samlag. Det kan vara svårt att njuta av sexlivet. En större del av alla män som lider av problemen tänker ofta på att förhindra att komma för tidigt. Om man inte åtgärdar prematur ejakulation försvinner det sällan av sig.

Hur kan man motverka problem med för tidig utlösning
Eftersom problemen ofta har både psykiska och fysiska delar får man bäst resultat av att behandla de psykiska aspekterna samtidigt som de fysiska. Besvären kan behandlas med läkemedel, terapi och psykologiska behandlingar samt kan lindras med egenvård och kosttillskott.

En effektiv åtgärd kräver en helhetsbild. I de flesta fall ligger det inte några fysiska fel eller sjukdomar bakom problematiken. Börja med att pröva övningar för att mer kontroll över sexuella impulser som start-stopp tekniken eller kläm-tekniken. Det hjälper många män att kombinera övningar med receptfria läkemedel eller kosttillskott som minskar känsligheten.

Om ingen av åtgärderna löser problemen bör man konsultera läkare. När prematur ejakulation är orsakat av fysiska orsaker som sjukdomar, brister, obalanser eller kroppsliga besvär kommer behandling sättas in.

Om inga fysiska eller medicinska skäl föreligger kan terapi eller annan behandling hos en psykolog hjälpa. Ett alternativt sätt är att behandling hos en sexolog.