Hjälpmedel

Det kan vara förödande för mäns självkänsla att drabbas av tillfälliga eller långvariga problem med för tidig utlösning. Det kan resultera i lägre självförtroende och du kan börja tvivla på sin sexuella förmåga. Vidare kan oron att få sin utlösning för tidigt samt bristen på kontroll över den ge upphov till att man inte kan njuta av sex fullt ut. Samlag kan bli en stressande upplevelse där tankarna ständigt vandrar till hur man ska förhindra att komma för tidigt istället för att slappna av och njuta.

Det finns som tur är många olika metoder och sätt att åtgärda för tidig utlösning. De bästa resultaten får man generellt om man kombinerar övningar och egenvård med receptfria eller receptbelagda behandlingar. Den mentala biten är mycket viktig i sammanhanget, för att helt komma över problemet med för tidig utlösning måste man ofta tänka på att åtgärda de mentala bitarna. Läkemedel som Priligy ger kliniskt bevisad effekt mot för tidig utlösning och kan användas både lång och kortsiktigt.

Egenvård
Övningar och tekniker som har som syfte att träna upp en kontroll över sexuella impulser hjälper många att hantera eller komma över besvären. Övningar jobbar på många olika plan.

  • För det första tränar de upp självbehärskning och man lär sig behärska sin kropp bättre, de bidrar till att man blir mindre känslig för sexuell stimulans och därmed vara längre under ett samlag
  • Den andra aspekten är en ökad tilltro till sin sexuella förmåga vilket kan minska spänningar och oro, detta kan leda till att man njuter mer. Övningarna kan utföras själv med det är viktigt att de utföras systematiskt under längre tidsperioder som ett par veckor eller mer. Även om teknikerna kan utföras själv blir ofta resultatet bättre om man samtidigt jobbar med en sexolog eller sexterapeut
  • Två kända teknikerna är klämtekniken och start och stopp-tekniken. Båda bygger på enkla principer och relativt lätta att utföra och tränar upp kontroll och självbehärskning. Om teknikerna utförs systematiskt och konsekvent kan få en ökad kontroll över sexuella impulser
  • Start och stopp övningar bygger på att stimulera penis till ejakulationen närmar sig. När det sker avbryt stimulationen. Vänta en stund och fortsätt med att stimulera penis. Upprepa dessa steg tre gånger och låt utlösningen komma den fjärde gången. Med tiden kommer kontrollen över ejakulation att öka
  • Klämtekniken kan utföras som en övning eller i samband med samlag. Principen är enkel, när ejakulationen är på väg klämmer man med tummen och pekfingret nedanför ollonet. Detta stoppar utlösningen
  • Även andningsövningar och tekniker som får kroppen att slappna av kan ge viss effekt för att fördröja utlösningen

Receptfria metoder
För att lindra besvär med för tidig utlösning finns det receptfria medel tillgängliga. De kan verka genom att de gör ollonet mindre känsligt eller justerar serotoninnivån. Receptfria medel finns som salvor, gel, spray, glidmedel samt kondomer som innehåller ämnen som gör ollonet mindre känsligt så att utlösningen fördröjs.

Den kanske största vinsten är att det finns mindre skäl att oroa sig att komma för tidigt och det blir lättare att slappna av under samlaget. En sällsynt bieffekt är att man njuta mindre av samlaget på grund av nedsatt känsla i ollonet.

Receptfria tabletter justerar eller verkar på kroppens serotoninnivå vilket kan ha en effekt på att fördröja utlösningen.

Förutom medel och tabletter finns det fysiska hjälpmedel som penisringar som verkar genom att bibehålla erektion och fördröja utlösningen.

Receptbelagda mediciner
För att åtgärda allvarliga problem med för tidig utlösning finns de potenta receptbelagda preparat. De påverkar kroppens serotonin på olika sätt. Studier har visat att läkemedel som ökar signaleringen av serotonin i hjärnan fördröjer ejakulation, och substanser som verkar på detta sätt har varit framgångsrika för att behandla för tidig utlösning.

Läkemedel som klassas i gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare eller förkortat SSRI kan användas för att behandla prematur ejakulation. I denna grupp av preparat finns mediciner som i dagligt tal kallas för antidepressiva läkemedel samt preparat som är särskilt utformat för att motverka prematur ejakulation.

Effekten av den senare kategorin av dessa mediciner är mer korttidsverkande och kan inte fungera som antidepressiva. Båda typer kan användas för att motverka prematur ejakulation. Den rapporterade effekten av behandlingen med SSRI-preparat är ofta goda, och många får en märkbar förbättring och behöver inte fortsätta behandling inom ett år.

Andra mediciner som kan användas förutom SSRI-preprat. Tramadol är ett smärtstillande läkemedel som kan fördröja utlösningen. Även potenshöjande läkemedel kan användas under vissa omständigheter.

Psykoterapi
Psykiska eller mentala svårigheter är ofta en betydande faktor i problem med för tidig utlösning. I många fall är det den huvudsakliga orsaken. Oavsett om det rör sig om depressioner, personliga kriser, mentala låsningar, extrem stress eller andra mentala besvär kan terapi och andra behandlingar hos psykolog hjälpa. När mentala besvär behandlas kan prematur ejakulation försvinna helt eller lindras. Psykoterapi och andra psykologiska behandlingar kan användas i kombination med andra behandlingar eller som en exklusiv kur mot prematur ejakulation.