Medicin

För att råda bot på prematur ejakulation måste man ofta kombinera många olika metoder för att nå det bästa möjliga resultatet. Det är vanligt att kombinera läkemedel med psykologisk behandling eftersom det ofta finns en mental komponent i problematiken. Läkemedel mot tidig utlösning som exempelvis Priligy är säker att använda och har god kliniskt bevisad effekt. Det går att få Priligy utskrivet via nätapotek efter en onlinekonsultation med läkare. Övningar som tränar upp kontrollen över sexuella impulser används ofta som komplement i psykologiska eller medicinska behandlingar.

Receptfria mediciner
Om problemen är lindriga, tillfälliga eller om eller som en första åtgärd är receptfria medel och preparat ett alternativ värt att tänka över. De är skonsamma och har inga eller milda bieffekter. Receptfria behandlingar fungerar enligt två huvudsakliga principer:

  1. Göra ollonet mindre känsligt Om ollonet är mindre känsligt svarar det långsammare på sexuell stimulans och utlösningen fördröjs
  2. Påverka serotoninsignaler.En justering eller en påverkan av signaleringen av serotonin kan försena ejakulationen

Medel som minskar känsligheten hos ollonet innehåller ofta små doser av bedövningsmedel och finns som salvor, gel, sprayer samt i vissa glidmedel. Medlen appliceras på ollonet före samlag och gör att samlaget varar längre, samt utlösningen fördröjs.

Det har även börjat dyka upp receptfria medel som fördröjer utlösningen och får samlaget att vara längre genom att påverka serotoninbalansen. Det bygger på en liknande princip som många receptbelagda läkemedel bygger på, men är mildare och orsakar mindre påverkan på kroppen samt har inga eller mycket milda bieffekter.

Medel och preparat som fördröjer utlösningen kan vara en stor hjälp. Förutom den primära effekten så kan de minska oro för att komma för tidigt. Om oron försvinner eller lindras är det lättare att slappna av under samlag samt sex blir mer njutbart. Vidare kan tvivel eller osäkerhet på den sexuella förmågan minskas eller försvinna helt.

Recepfria medel och regelbundna övningar för att öka kontroll över sexuella impulser kan ge bra resultat. Många män upplevt betydande förbättringar genom kombinationen. Det kan vara svårt att lösa besvär med för tidig utlösning på detta sätt om ollonet är extremt överkänsligt eller det föreligger andra medicinska eller kroppsliga orsaker bakom.

När kontakta läkare
Det är en bra ide att kontakta läkare för utredning och vård om receptfria medel tillsammans med övningar inte ger någon förbättring samt om besvären är långvariga som över sex månader. En annan faktor som spelar stor roll är hur mycket man kan kontrollera utlösningen, om man trots upprepade försök att kontrollera den men inga åtgärder hjälper oavsett om det handlar om övningar eller receptfria medel hjälper är det läge att konsultera läkare.

Receptbelagda mediciner och potensmedel
Mot svåra eller långvariga problem med för tidig utlösning kan det vara nödvändigt att sätta in receptbelagda preparat. Det finns ett par olika varianter, men de verkar vanligen genom att öka signalering av serotonin.

Resultat av tester har visat att mediciner som ökar signalering av serotonin i hjärnan har god effekt på att fördröja ejakulationen. Ett alternativt sätt att behandla är att använda fosfodiesterashämmare, många preparat i denna klass kallas i dagligt tal för potenshöjande medel.

  1. De preparat oftast används för att behandla prematur ejakulation kallas för selektiva serotoninåterupptagshämmare och förkortas SSRI. Många preparat i denna grupp är mer kända som antidepressiva läkemedel. Varianter av SSRI är speciellt utformade för att motverka prematur ejakulation. Ytterligare information om medicin mot tidig utlösning från läkemedelsverket hittar på länken.
    • Läkemedel som är har som huvudsakligt syfte att verka mot för tidig utlösning skiljer sig en aning från vanliga antidepressiva mediciner, de har en mer korttidsverkande effekt och kan inte fungera mot depressioner. Resultaten av SSRI-preparat är bra, en överväldigande majoritet av de som provar dem är nöjda med resultatet och upplever en märkbar förbättring. Preparat av denna typ kan ibland föra med sig biverkningar som är relaterade till sexuella dysfunktioner. Biverkningar är dock relativt ovanliga
  2. Även potenshöjande medel eller som de även kallas fosfodiesterashämmare används i viss utsträckning för behandling av för tidig utlösning. De behandlar inte specifikt prematur ejakulation utan angriper andra aspekter av problemet. Eftersom oro eller rädsla för att komma för tidigt kan förvärra problemen kan potenspiller bidra genom att minska eller ta bort oro som rör potensen eller den sexuella förmågan. Vidare kan prematur ejakulation uppträda i samband med potens eller erektionsproblem. Genom att behandla dessa löses även problem med för tidig utlösning
  3. Även den smärtstillande medicinen tramadol kan användas med god effekt för att fördröja ejakulation

Innan man använder sig av receptbelagda läkemedel är det viktigt att fundera om man verkligen behöver dem. Läkemedlen är potenta och ger goda resultat, men det finns risker för att drabbas av biverkningar. Jobbiga bieffekter inträffar dock inte särskilt ofta.