Tips mot tidig utlösning

För tidig utlösning är ett problem som kan ge upphov till många följdbesvär som tillsammans kan skapa många obehag. När man tvivlar på sin sexuella förmåga kan självförtroendet och självkänsla sänkas. Vidare kan det leda till stress och spänningar som kan förvärra problemen. En del börjar till och med undvika sexuell kontakt eller får ångest av samlag.
En framgångsrik åtgärd mot besvären kan innefatta allt från övningar, terapi, åtgärda mentala faktorer som stress eller orealistiska förväntningar till läkemedel som har kliniskt bevisad effekt för att motverka tidig sädesavgång, exempelvis Priligy. Läkemedel mot för tidig utlösning kan fås utskrivet via en onlinekonsultation med läkare via nätapotek.

Den mentala biten
Mycket av problemen sitter i huvudet.

  • Att komma tidigt kan hända de flesta av oss med jämna mellanrum. När den sexuella upphetsningen är ovanligt stor eller om det har gått en längre tid utan sex är det inte ovanligt att utlösningen kommer tidigare än normalt
  • När detta händer är det en dålig ide att överreagera eller känna sig för knäckt. Om man fäster för stor vikt vid det kan en oro eller ångest utvecklas detta kan leda till att man oroar sig väldigt mycket. Detta kan skapa spänningar och stress och kan skapa ett mentala låsningar som leder till mer långvariga problem med tidig utlösning
  • En annan faktor som är värd att tänka över är hur realistiska förväntningarna är. Det är relativt vanligt att män överskattar sin förmåga hur länge man håller i ett samlag. Orealistiska förväntningar kan skapa en stress och man kan börja tvivla på sin förmåga, detta kan leda till oro och prestationsångest. Detta kan i sin tur skapa ett problem med prematur ejakulation
  • Hur länge män håller i ett samlag kan variera ganska mycket, men ett normalt intervall ligger mellan två till fjorton minuter efter samlaget har inletts

Besök hos psykolog eller sexolog kan hjälpa en att komma underfund med bakgrunden till besvären och många kommer fram till en lösning efter konsultation.

Ett bra allmäntips är att se sex på ett mer avslappnat sätt och släpp lite på egna förväntningar på sexuella prestationer. Detta reducerar oro och ångest och kan minska besvär med för tidig utlösning.

Övningar
Det är att rekommendera att systematiskt utföra övningar och tekniker som tränar upp förmågan att kontrollera de sexuella impulserna och öka självkontrollen. Förutom att träna upp förmågan att ha de sexuella impulserna under kontroll så upplever många en ökad tilltro till sin sexuella förmåga och minskad oro för att komma för tidigt. Två effektiva övningar kallas för start-stopp tekniken och kläm-tekniken.

  1. Start stopp är en teknik som bygger på enkla principer. Först stimulerar man penis tills utlösningen närmar sig, stoppa stimuleringen och vänta tills ejakulation inte längre är nära. Upprepa processen tre gånger och låt utlösningen komma den fjärde gången
  2. Klämtekniken är även den enkel att utföra. När utlösningen kommer klämmer man åt nedanför ollonet med tummen och pekfingret för att stoppa utlösningen. Denna teknik kan utföras vid samlag eller vid masturbationsövningar.
    För att uppnå ett bra resultat måste övningarna tränas systematiskt på en period som överstiger ett par veckor. Resultatet kan variera, men många som använder sig av övningar upplever en märkbart ökad kontroll över de sexuella impulserna och kan styra när utlösningen kommer bättre

Receptfria medel
Det finns receptfria medel som salvor, gel, spray samt glidmedel som innehåller ämnen som kan fördröja utlösningen. Vanliga varianter innehåller mild bedövande ämnen. Medlen bidrar till att man håller längre i samlag. Fysiska hjälpmedel som penisringar kan hjälpa till att utlösningen kommer senare. Det finns även receptfria piller som kan försena utlösningen.

Likt övningar är en positiv bieffekt av att de fördröjer ejakulation är mindre oro för att utlösningen ska komma tidigt och mindre tvivel till sin egen sexuella förmåga.

Potensmedel
Även potensmedel kan på sätt och vis användas mot prematur ejakulation. De åtgärdar inte den tidiga utlösningen men minskar oron för den sexuella förmågan avsevärt, och i förvånansvärt många fall upplever de som använder potensmedel minskade problem med tidig utlösning.

Receptbelagda medel och medicinska behandlingar
När alla metoder för att åtgärda för tidig utlösning har provats och det inte blir någon förbättring bör man konsultera läkare. Även om det ofta är ett mentalt problem kan prematur ejakulation vara orsakade av fysiska orsaker, sjukdomar samt medicinska skäl.

Om problemen har varat längre än sex månader eller mer och det verkar helt omöjligt att kontrollera ejakulation bör läkare kontaktas för en utredning av problemen. Ett vanligt skäl till långvariga besvär med prematur ejakulation är att ollonet ovanligt känsligt. Andra skäl är sjukdomar samt brister och obalanser i kroppen. När det sjukdomar eller brister i kroppen som är bakgrunden till tidig utlösning måste dessa behandlas för att ta bort besvären.

För behandling av svårare besvär finns det receptbelagda läkemedel som kan kurera prematur ejakulation med god effekt. Det är vanligt att en behandling med mediciner kombineras med terapi för att få bästa möjliga resultat.
Prova ett läkemedel avsett för problem med tidig utlösning (Priligy)